ontwerpers van communicatie

11 hele goede redenen om te herpositioneren

Je hebt een merk waarmee je al een zekere positie in de markt hebt verworven. Maar ergens voel je dat er meer mogelijk is, dat je ergens iets laat liggen. Tijd om jezelf vragen te stellen. Hoe kom je bijvoorbeeld aan klanten die perfect bij jouw merk passen? Is je eigen organisatie misschien veranderd? Of is de markt veranderd en zijn er nieuwe concurrenten in beeld?
Wat de verandering ook is, het is belangrijk dat je nagaat of jouw positionering nog steeds aansluit. In dit blog lees je 11 redenen om te herpositioneren.

Wat is herpositioneren? De meeste organisaties en bedrijven zijn actief in een dynamische omgeving. Dat betekent dat ze periodiek moeten nagaan of de gekozen positionering nog steeds aansluit op de externe en interne omgeving óf dat aanpassingen wellicht noodzakelijk zijn. Is er sprake van een dergelijke aanpassing dan noemen we dat rebranding of in het Nederlands; een herpositionering.

Intern

Interne redenen om te herpositioneren komen vanuit de organisatie. Deze hebben betrekking op de organisatie zelf en wordt in belangrijke mate bepaald door de keuzes over onder meer organisatiestructuur, procedures, overlegstructuren en de kwaliteit van het personeel.

1. Interne professionalisering

Bij de start van je bedrijf of organisatie had je een duidelijk doel voor ogen. Na verloop van tijd is dat doel door omstandigheden veranderd en wil je een andere boodschap communiceren. Het uitdragen naar buiten, begint binnen. Dat is essentieel. Een herpositionering zorgt er namelijk ook voor dat je opnieuw kijkt naar je merk, je positie en je bedrijfsdoelen.

2. Groei en/of fusie

Een groeiende onderneming heeft behoefte aan een toekomstbestendige strategie en positionering. Hoewel strategie en positionering onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zijn het twee verschillende begrippen. De positionering is het einddoel waar we naar toe werken. De strategie is het pad daarnaartoe. Als je huidige strategie wordt aangepast, mag de positionering natuurlijk niet achterblijven. Waar sta je met je nieuwe strategie over 5 jaar? Ook bij een overname of fusie is het belangrijk om te herpositioneren. Want waar staat je nieuwe organisatie eigenlijk voor? Waarmee wil je geassocieerd worden en waarmee niet? En weten alle werknemers binnen je nieuwe organisatie eigenlijk wel waar hun bedrijf of organisatie voor staat?

3. Introductie van nieuwe producten of diensten

Het aanbieden van een nieuw product of dienst verandert je positie ten opzichte van je concurrenten. Dit verschil wil je duidelijk communiceren met je doelgroep. Alleen daarom al is het van belang om te herpositioneren en je nieuwe product of dienst te verbinden aan de juiste associaties.

4. Spanningen intern

Een positionering geeft richting binnen jouw bedrijf of organisatie. Het is belangrijk dat iedereen intern op dezelfde lijn zit en de gekozen richting uitdraagt. Is er geen eenheid en heeft niet iedereen dezelfde overtuiging, dan moet je de positionering onder de loep nemen en je collega’s meer bij het proces betrekken. Dat doet wonderen voor het betrokkenheidsgevoel en het zorgt ervoor dat de neuzen intern weer dezelfde richting op staan.

Extern

Onder externe redenen om te herpositioneren vallen alle redenen waar je als organisatie zelf geen invloed op uit kan oefenen. Het zijn redenen die tot stand komen buiten de organisatie.

5. Imagoprobleem

Een imagoprobleem treedt op als de doelgroepen (of potentiele klanten) een ander beeld hebben van jouw organisatie of bedrijf, dan wat het in werkelijkheid is. Door middel van een herpositionering definieer je het gewenste imago en neem je de gewenste plek in het hoofd van de doelgroep in. Daar wil je zijn, maar dan wel zoals je als bedrijf écht bent.

6. Gedateerde beeldvorming

Bedrijven en hun omgeving ontwikkelen zich continu. Dat gaat gepaard met verschillende veranderingen. Zoals dat gaat met ouder worden, verander je zowel aan de binnen- als aan de buitenkant. Het ontwikkelde bedrijfs-DNA moet je dus óók naar buiten toe doorvoeren.

7. Technologische ontwikkelingen

Nieuwe technologieën en trends dwingen je om constant in te spelen op de veranderende omgeving. Doe je dat niet, dan sluit jouw merk niet meer aan bij de doelgroep. En raak je de verbinding kwijt.

8. Nieuwe concurrenten

De komst van nieuwe concurrenten kan ervoor zorgen dat je opnieuw moet nadenken over de onderscheidende kwaliteiten van jouw bedrijf of organisatie. Met een aanscherping van je positionering kun je ervoor kiezen om een unieke eigenschap van jouw product te benadrukken of je te profileren met de unieke beleving die jouw merk voor klanten oplevert ten opzichte van (nieuwe) concurrenten. Kortom, een herpositionering houdt je scherp.

9. Concurrenten herpositioneren

Als jouw concurrenten herpositioneren, kun jij niet achterblijven. Je herpositioneert dan om jouw onderscheidende positie te behouden.

10. Veranderde klantbehoeften

In een continu veranderende markt verandert ook de behoefte van je doelgroep. Het is belangrijk om duidelijk voor ogen te hebben wie je ideale klant is en wat zijn behoeften zijn. Het voortdurend toetsen en bijsturen van je positioning is hierbij van belang. 

11. Nieuwe trends

Het anticiperen op en het signaleren, volgen en analyseren van trends en ontwikkelingen is noodzakelijk voor iedere ambitieuze organisatie. Trends geven de richting aan waarin iets zich ontwikkelt. Met een herpositionering speel je vroegtijdig in op deze trends en zorg je voor consistentie en helderheid, zowel intern als extern. 

Sluit jouw positionering nog steeds aan bij waar je als bedrijf of organisatie wilt zijn?

Laten we afronden met de belangrijkste vraag. Nu je dit allemaal hebt gelezen, denk je dat jouw positionering nog steeds aansluit bij waar je als bedrijf of organisatie wilt zijn? Wij zijn benieuwd naar je antwoord. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek met onze positioneringsspecialisten Miguel en Lisan, of lees eerst een van onze andere blogs!

Lees onze andere blogs

leg de basis van je communicatie